Pravila i uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja

Poštovani posjetitelji,
Dobrodošli na web stranice Carnomed-adria.hr. koja zastupa Carnomed u Hrvatskoj i Sloveniji. Internet stranicama i prodajom preko istih upravlja tvrtka Carnomed Adria d.o.o.

Otvaranjem ove stranice, dočekao vas je tekst s naznakom da koristimo tzv. kolačiće (cookies) za poboljšavanje vašeg korisničkog iskustva. Više o tome čitajte pod točkom 15. OUP-a te u Izjavi o privatnosti kojom se usklađujemo s Europskim Zakonima (GDPR– General Data Protection Regulation).

Vašim korištenjem ovih stranica, smatramo da ste se u cijelosti upoznali s Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o privatnosti razumjeli ih te ih u cijelosti prihvatili. U protivnom, ako se ne slažete, ne prihvaćate ili niste shvatili naša Pravila i Opće uvjete poslovanja (OUP), molimo vas da ne koristite naše stranice i ikakav sadržaj s istih. Za sva pitanja stojimo vam na usluzi.

Opći uvjeti poslovanja (OUP)

1. Valjanost općih uvjeta poslovanja

Opći uvjeti poslovanja (dalje nazvani OUP) vrijede za sve ugovore koji su zaključeni između Carnomed Adria d.o.o. (u daljnjem tekstu Carnomed) i potrošača putem naše Internet trgovine.
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao na tržištu, u svrhe koje nisu namijenjene njegovom zanimanju niti njegovoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti.

2. Priznavanje OUP

Kupac prihvaća ove OUP-e i izjavljuje da je s njima suglasan, čim učini narudžbu.

3. Klauzula o odbijanju

Ne priznaje se uključivanje općih poslovnih uvjeta ili ugovornih uvjeta koji odstupaju od ovih OUP-a od strane kupaca, osim, ukoliko su izrijekom u pisanom obliku priznati od Carnomed.

4. Sklapanje ugovora

1. Nastup Carnomed Adria d.o.o. na internetu na web stranici https://carnomed-adria.hr:
Predstavljanje proizvoda putem naše Internet trgovine nije pravno obvezujuća ponuda. Pri tome se radi o pozivu kupcu da sam da ponudu. U pravnom smislu kupac izvršenjem narudžbe daje ponudu. Potvrda o primitku vaše narudžbe šalje se istodobno s potvrdom narudžbe na Vašu e-mail adresu neposredno nakon slanja narudžbe. S tom potvrdom o narudžbi koju ste zaprimili putem e-maila došlo je i do sklapanja kupoprodajnog ugovora.

2. Postupak narudžbe:
Pri pregledu asortimana online-trgovine carnomed-adria.hr kupac može pritiskom na gumb „dodaj u košaricu“ odabrati željenu robu. Odabrana roba se za vrijeme posjete kupca na web stranici carnomed-adria.hr pohranjuje u košarici. Pritiskom na gumb „Blagajna“ ili „Kreni na plaćanje“ nastavlja se postupak narudžbe robe koja se nalazi u košarici. Na narednoj stranici se od kupca traži da se prijavi na online trgovinu, ukoliko već od prije posjeduje račun ili da se registrira kao novi korisnik. Dalje kupac odabire mjesto isporuke i način plaćanja i upisuje podatke koji su potrebni za provedbu postupka plaćanja. Kod odabira vanjskih servisa za plaćanje, kao što je to AgentCASH Payment Gateway, kupca se prebacuje na eksternu web stranicu dotičnog servisa za plaćanje. Prije predaje narudžbe relevantni se podaci za narudžbu prikazuju u „Pregledu narudžbe“. Kupcu je stavljeno na volju da još jednom u pregledu narudžbe pregleda svoje podatke i prema potrebi izvrši korekciju prije nego što pritiskom na gumb „ Naručite“ svoju narudžbu pošalje Carnomed. Pritiskom na gumb „Naručite“ kupac daje obvezujuću kupovnu ponudu za odabranu robu.

3. Potvrda narudžbe:
Carnomed nakon zaprimanja narudžbe na e-mail adresu koju je naveo kupac šalje obavještajnu elektronsku poštu u kojoj se potvrđuje primitak narudžbe i u kojoj je naveden sadržaj narudžbe (dalje nazvano „Potvrda narudžbe“). Potvrda narudžbe ne predstavlja prihvaćanje kupovne ponude kupca od strane Carnomed. Ukoliko Carnomed odbija sklopiti ugovor, odmah će o tome putem elektronske pošte izvijestiti kupca.

5. Pohranjivanje teksta ugovora

Tekst ugovora, znači podaci kupca vezani uz postupak narudžbe, pohranjuju se od strane Carnomed i kupac ih može vidjeti pod linkom „Moj račun“ ili „Moja narudžba“ . Neovisno o tome Carnomed šalje potvrdu narudžbe na e-mail adresu koju je naveo kupac.

6. Pravo na odstup / opoziv

Primljenu robu možete bez navođenja razloga vratiti unutar 14 dana povratnom pošiljkom o vašem trošku pod uvjetom da roba nije otvarana ili oštećena.
1. Rok opoziva:
Kao potrošač imate pravo unutar 14 dana bez navoda razloga opozvati ovaj ugovor. Rok opoziva iznosi 14 dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana preuzela robu, a koja nije prijevoznik robe.

2. Ostvarivanje prava opoziva:
Kako bi ostvarili pravo opoziva morate nas posredstvom jasne izjave (na primjer putem poslanog dopisa poštom ili e-mailom) obavijestiti o Vašoj namjeri o opozivu ugovora. Obavijest o korištenju prava na opoziv potrebno je poslati prije isteka roka za opoziv kako bi bila valjana na adresu:
Carnomed Adria d.o.o.
Grada Mainza 13
10000 Zagreb, Hrvatska

Ili na e-mail: info@carnomed-adria.hr

3. Posljedice opoziva:
U slučaju opoziva ovog ugovora, dužni smo vratiti sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući i troškove isporuke (sa izuzećem dodatnih troškova koji su nastali Vašim odabirom druge vrste isporuke, kod koje se ne radi o ponuđenoj, standardnoj isporuci koju smo ponudili) bez odgađanja i najkasnije unutar 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu obavijest o opozivu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo istu vrstu plaćanja koju ste koristili kod ove transakcije, osim, ukoliko smo sa Vama izričito dogovorili neki drugi način; ni u jednom slučaju Vam za povrat nećemo zaračunavati nikakvu naknadu. Možemo uskratiti povrat novca do povrata robe i provjere njene ispravnosti.

4. Održanje roka opoziva:
Dužni ste bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ugovora robu poslati natrag na adresu:
Carnomed Adria d.o.o.
Grada Mainza 13
10000 Zagreb
Hrvatska
Rok je održan, ukoliko ste robu poslali prije isteka roka od četrnaest dana. Neposredne troškove povrata robe snosite sami.

5. Pravo na opoziv ne postoji kod sljedećih ugovora:
a. ugovori o kupnji usluge,
b. ugovori o isporuci roba koja se može brzo pokvariti ili čiji rok trajanja je kratak,
c. ugovori o isporuci zapečaćene robe koja radi zaštite zdravlja ili higijene nije pogodna za povrat, ukoliko je na isporuci odstranjen sigurnonosni pečat,
d. ugovori o isporuci nositelja zvuka ili videa ili računalnom softwaru u zapečaćenom paketu, ukoliko je sigurnonosni pečat odstranjen nakon isporuke,
e. ugovori o isporuci novina, časopisa ili ilustracija sa izuzetkom pretplatničkih ugovora.

7. Cijene

1. Sve ukupne cijene na narudžbi su krajnje; sadrže troškove otpreme i ostale takse.

2. Pogrešne cijene su isključene. Ukoliko je ispravna cijena viša, kontaktira se kupca; ugovor se sklapa samo u slučaju kada kupac želi kupiti prema stvarnoj cijeni. Ukoliko je ispravna cijena niža, obračunava se ta cijena.

8. Troškovi otpreme

1. Na navedene cijene robe zaračunavaju se još troškovi otpreme. Visina troškova otpreme varira ovisno o mjestu na koje se roba dostavlja i njih ćete vidjeti u samoj ponudi. Troškovi otpreme sadrže važeće poreze i takse.

2. Kod plaćanja pouzećem potrebno je dodatno još platiti naknadu za pouzeće Hrvatskoj Pošti d.d. pri samoj dostavi, a što nije iskazano na računu.

9. Uvjeti isporuke

1. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, isporuke se vrše na adresu koju je kupac naveo.

2. Mogući rok isporuke kreće se od 3 dana pa sve do 10 dana za otoke i krajnji jug Hrvatske. Rok isporuke kod Virmanskog plaćanja (unaprijed) počinje teći dan nakon primitka uplate na bankovni račun Carnomed. Kod plaćanja pouzećem ili kod kupnje kartičnim plaćanjem rok isporuke počinje dan nakon zaključivanja ugovora.

3. Kod oštećenja robe za vrijeme transporta, kupac je dužan prijevozniku odmah prijaviti štetu i tražiti odštetu.

4. Carnomed ne snosi odgovornost za prepreke koje mogu nastati kod isporuke putem prijevoznika. Ukoliko okolnosti, za koje Carnomed nije odgovoran, onemoguće isporuku ili pridržavanje ugovorenog roka isporuke, Carnomed ima pravo djelomično ili u cijelosti odstupati od ugovora. Carnomed će kupca odmah o tome izvijestiti. U tom slučaju isključena su potraživanja za nadoknadu štete. O postojećim ograničenjima vezano uz isporuku kupac će biti obaviješten prije početka postupka narudžbe.

5. Isporuke vrši tvrtka In-Time d.o.o. i/ili Hrvatska pošta d.d. koji su odgovorni za isporuku pošiljaka i poštivanje rokova.

10. Dospijeće i pravo pridržaja vlasništva

1. Kupoprodajna cijena dospijeva na plaćanje najkasnije pri isporuci robe.

2. Isporučena roba do plaćanja u cijelosti ostaje vlasništvo Carnomed.

11. Uvjeti plaćanja

1. Carnomed prihvaća sljedeće vrste plaćanja: Virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem, plaćanje putem AgentCASH Payment Gateway-a sigurnim prihvaćanjem kartica Visa, Maestro i Mastercard, s time da je obročno plaćanje moguće isključivo ZABA Mastercard kreditnom karticom.

2. Kod Virmanskog plaćanja kupac treba najkasnije unutar 7 dana nakon zaključivanja ugovora (narudžbe) iznos računa platiti na poslovni račun Carnomed (podaci o bankovnom računu nalaze se na potvrdi narudžbe i na impresum-u). Otprema slijedi tek nakon primitka uplate.

3. Kod plaćanja pouzećem kupac direktno isporučitelju plaća naknadu za pouzeće. Visina naknade za pouzeće ovisi o državi u koju se isporučuje. O troškovima biti ćete obaviješteni prije zaključivanja narudžbe.

4. Kod plaćanja putem kartica se Vaša kartica tereti tek nakon zaključivanja narudžbe.

12. Isključenje od odgovornosti

1. Zahtjevi o nadoknadi štete kupca prema Carnomed su isključeni, ukoliko Carnomed ili njen zastupnik odnosno zastupnički agent nisu djelovali s namjerom ili grubo nemarno.

2. Sve proizvode kupac koristi na vlastitu odgovornost i Carnomed ne snosi ikakve posljedice nemarnog, nepravilnog ili prekomjernog korištenja proizvoda od strane kupca.

13. Pravo na prijeboj

Kupac nije ovlašten prebiti potraživanja, osim ako su prijebojna potraživanja kupca utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom.

14. Zaštita osobnih podataka i povjerljivost

Svi osobni podaci koji se eventualno budu prikupili putem ove stranice, prikupljaju se isključivo s vašim pristankom i to putem forme za kontakt ili upisom na našu listu za slanje cirkularnih mailova (newsletter). Tako će Carnomed prikupljene podatke zadržati isključivo za sebe, koristiti samo za slanje informacija ili odgovora na uspostavljeni kontakt i neće ih davati na uvid, niti prodavati trećim osobama, ukoliko nije drukčije propisano Zakonom – Više pročitajte u našoj Izjavi o privatnosti. Vaše e-mail adrese su kod nas potpuno sigurne i smatramo ih povjerljivima. Ne volimo spam, pa ga ni vama ne bismo priuštili.

Izjava o privatnosti koju u cijelosti možete pročitati OVDJE smatra se sastavnim dijelom ovih OUP-a te prihvaćanjem ovih pravila također prihvaćate i Izjavu o privatnosti.

15. Kolačići

Carnomed može radi poboljšanja vašeg korisničkog iskustva koristiti na ovim stranicama tzv. kolačiće (cookies). Kolačići služe za bolje funkcioniranje web stranice, a funkcioniraju tako da ih web stranica pošalje pregledniku putem kojeg koristite internet i mogu se pohraniti na vašem računalu. Idući puta kada posjetite naše stranice, one će se zbog kolačića brže učitati.
Kolačićima trećih osoba poput Googla ili Facebooka možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, vašu IP adresu, podatke kao što su vrsta operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, preglednik na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci prikupljaju se anonimno i putem kolačića se ne može otkriti vaš osobni identitet. Ako niste suglasni da se na vašem računalu ostavljaju naši kolačići, obrišite ih ili blokirajte u svom pregledniku. Imajte na umu da će brisanjem ili blokiranjem kolačića možda biti onemogućeno vidjeti sve sadržaje web stranice ili vaše korisničko iskustvo neće biti potpuno. Ako želite više saznati o kolačićima i upoznati se s načinima kako funkcioniraju ili kako ih zaustaviti posjetite stranicu: www.allaboutcookies.org. Više o kolačićima i kako ih koristimo također pročitajte u našoj Izjavi o privatnosti.

16. Promjena općih poslovnih uvjeta / ograničenje  na promjenu

Ovlašteni smo jednostrano promijeniti ove opće uvjete poslovanja radi usklađenja sa zakonskim i poslovnim uvjetima. Novi opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom objave na ovoj internet stranici.

17. Salvatorska klauzula  

Ukoliko jedna od odredaba ovih općih poslovnih uvjeta prestaje važiti, ostale odredbe i dalje ostaju na snazi.

18. Ugovorni jezik

Jezik koji stoji na raspolaganju za zaključivanje ugovora je hrvatski.

Carnomed Adria d.o.o. – 31.08.2021. u Zagrebu
(posljednja izmjena 31.08.2021. u Zagrebu)